De Mustang Roll en kwartierboogjes spreken tot de verbeelding. Deze kenmerken zijn na bekapping van de paardenhoef goed zichtbaar en lijken een goede graadmeter van de kwaliteit van het bekapwerk. Wie vaker artikelen van mij heeft gelezen voelt wellicht al aan waar dit heen gaat: helaas ligt het niet zo eenvoudig. Een nuance wat betreft het (extreem) afronden van de hoefwand en het aanbrengen van kwartierboogjes is op zijn plek.

De hoefwand moet afgerond worden maar moet niet in zijn geheel van de dragende functie worden ontheven. En het is belangrijk dat de wand in de kwartieren iets korter is. Een te lange wand kan scheuren of ervoor zorgen dat de hoef in de kwartieren te breed wordt. Maar hoeveel afronding heeft de hoefwand dan nodig? En hoeveel druk moet er van de wand in de kwartieren af? In dit artikel neem ik daarom de mustangrol en kwartierboogjes onder de loep.